Đối tác

THÔNG TƯ 46/2015/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.      

Tải văn bản tại đây