Đối tác

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 201Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới đường bộ.      

Tải văn bản tại đây