Facebook

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập website để tìm hiểu về sản phẩm công ty hiện có.

Bước 2: Liên hệ với chúng tôi qua Hotline để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, ký hợp đồng và giao nhận xe.

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Giá trị hợp đồng được thanh toán thành 02 lần:

Lần 01: Sau khi ký hợp đồng bên mua thanh toán 40% giá trị hợp đồng cùng bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu mua trả góp của ngân hàng).

Lần 02: Bên mua hoặc ngân hàng tài trợ cho bên mua thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại, bên bán bàn giao xe cho bên mua.

Thanh toán chuyển khoản 100% bằng đồng Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

HỖ TRỢ KINH DOANH

HỖ TRỢ KỸ THUẬT